فرقان - اطلاعات قرآنی
جاوا اسکريپت در مرورگر شما غير فعال است.

 
تاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور 1392
http://www.asr-entezar.ir/entezar/wp-content/uploads/ghadr-16.jpg

نام: قـرآن | شهرت: فرقان | محل تولد: مکه (غارحرا) |‌ ملکه ی وحی: جبرئیل | تعداد سوره: 114 |‌ تعداد آیه: 6236 | تعدادکلمات: 77807 | تعداد حروف: 322374 ‌ | تعدادجزء: 30  | تعدادحزب: 120‌ | تعداد نقطه: 1015030 |‌ اولین سوره ی نازل شده: علق ‌| آخرین سوره ی نازل شده: فتح |‌ بزرگترین سوره: بقره |‌ کوچکترین سوره: کوثر | قلب قرآن: یس | عروس قرآن: الرحمن | پادشاه قرآن: آیه الکرسی  | وسط قرآن : سوره کهف آیه 19 کلمه والیتلطف | تعدادسوره های مکی: 86 | تعداد سوره های مدنی: 28 | کوچکترین آیه:  مُدْهَامَّتَانِ (الرحمن) | بزرگترین آیه: 282 بقره | مدت نزول:23 سال | سوره هایی که سجده واجب دارند: سجده ، فصلت ، النجم ، علق | سوره ای که بسم الله ندارد: توبه | سوره ای که دوبسم الله دارد: نمل | اولین گرد آورنده به ترتیب نزول: حضرت علی (ع) | نخستین چاپ قرآن : در سن پطرزبورگ (روسیه) سال 1382 میلادی | نخستین چاپ قرآن در ایران: درتبریز سال  1244 هجری قمری


برچسب‌ها: قرآن, شناسنامه قرآن, اطلاعات قرآنی, معلومات قرآنی, فرقان

ارسال توسط میثم صمیمی